O przewodach

TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ

Proces produkcji przewodów w naszej firmie, odbywa się na nowoczesnych, sterowanych komputerowo, liniach produkcyjnych, wyposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych. Produkcja przewodów, odbywa się w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (EN), krajowe normy (PN) oraz własne normy zakładowe (ZN). Przewody są poddawane kontroli jakości na każdym z etapów produkcji. Jakość gotowych produktów jest gwarantowana badaniami wykonywanymi w notyfikowanych i akredytowanych biurach badawczych. Nasze przewody posiadają wszystkie wymagane świadectwa badań typu produktu, certyfikaty właściwości użytkowych DoP oraz deklaracje zgodności z normami europejskimi CE
 


Asortyment

Konieczność wykonania w budynku, mieszkaniu, biurze, instalacji elektrycznej oznacza potrzebę zastosowania różnego rodzaju przewodów, a w przypadku, dostarczenia energii elektrycznej do budynku – także kabli. Wobec powyższego, w naszej ofercie znajdują się wszystkie grupy asortymentowe przewodów, niezbędne do wykonania takich instalacji.