Historia

Z.S.E „OSPEL" Spółka Akcyjna od ponad sześćdziesięciu lat jest jednym z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce. Od czerwca br. nasza firma wprowadziła również do oferty przewody elektroenergetyczne oraz instalacyjne i kable energetyczne a także rury elektroinstalacyjne i karbowane, które stanowią uzupełnienie oferty sprzętu niezbędnego do wykonania instalacji elektrycznej. 

Proces produkcji przewodów odbywa się na nowoczesnych, sterowanych komputerowo liniach produkcyjnych, wysposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych.

             

Przewody i kable służą do tego samego celu – przesyłania energii elektrycznej. Jednak nazwy te nie są tożsame. Różnica wynika z ich budowy, a co za tym idzie, z odmiennego miejsca zastosowania. Konstrukcja żyły kabla wraz ze szczelnością i trwałością jego izolacji umożliwia jego umiejscowienie w warunkach zewnętrznych – nie tylko w ziemi, ale także w powietrzu, a nawet w wodzie. Z kolei przewody elektryczne stosujemy wewnątrz pomieszczeń.

Produkcja przewodów, odbywa się w oparciu o normy: europejskie, krajowe oraz własne, zakładowe. Jakość gotowych produktów jest gwarantowana badaniami, wykonywanymi w notyfikowanych i akredytowanych biurach badawczych. Nasze przewody posiadają wszystkie wymagane świadectwa badań typu produktu, certyfikaty właściwości użytkowych DoP oraz deklaracje zgodności z normami.

Certyfikat zgodności Centrum Badań i Certyfikacji Nr 5102/2018 OSPEL S.A. przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)