Oznaczenia przewodów i kabli elektrycznych

Instalacja elektryczna jest niezbędnym elementem każdego budynku, a podstawą każdej takiej instalacji są przewody elektryczne.

Co to jest przewód elektryczny?

Przewód przewodzi prąd elektryczny i łączy źródła zasilania z odbiornikami energii elektrycznej. Podstawowym elementem przewodu elektrycznego jest żyła miedziana. Dzięki temu, że znamionowe przekroje poprzeczne żył wahają się od 0,2 do 500 mm², możliwe jest dobranie przewodu optymalnego dla spodziewanego obciążenia. Ze względu na budowę żyły, przewody dzielimy na sztywne i giętkie. Ze względu na ilość żył wyróżnia się przewody jednożyłowe i wielożyłowe. Występują przewody bez izolacji i z izolacją, przy czym izolacje te charakteryzują się różnymi właściwościami w zależności od przeznaczenia przewodu. Głównym zadaniem izolacji jest ochrona przed porażeniem elektrycznym. Poza tym izolacje zapewniają odporność na takie czynniki jak np. temperatura czy wilgotność powietrza. Produkcja przewodów elektrycznych odbywa się w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (EN), krajowe normy (PN) oraz własne normy zakładowe (ZN).

Rodzaje przewodów elektrycznych, zastosowania i oznaczenia

Na rynku znajduje się wiele rodzajów przewodów, które mają różne zastosowania, parametry techniczne itp. i tak rozróżniamy:

Przewody DY

DY to przewody jednożyłowe sztywne do układania na stałe w rurach instalacyjnych, zarówno naściennych, jak i podtynkowych. Wyłącznie do układów sygnalizacyjnych i sterowniczych np. połączenie dwóch łączników w układzie schodowym. Inne zastosowanie to wewnętrzne połączenia urządzeń np. opraw oświetleniowych. Produkowane są na napięcia 300/500V oraz 450/750V. Więcej informacji i pełen astoryment przewodów DY

LG

LG to przewody jednożyłowe giętkie do układania na stałe. Stosowane powszechnie we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach automatyki itp., w miejscach gdzie koniecznym jest zastosowanie wielu krótkich odcinków i gdzie warunki układania wymagają zaginania przewodów na małych promieniach. Napięcie znamionowe 300/500V oraz 450/750V. Więcej informacji i pełen asortyment przewodów LG

YDY

YDY to grupa przewodów sztywnych wielożyłowych: okrągłych (YDY) i płaskich (YDYp), przewody są układane na stałe, bezpośrednio pod tynkiem lub na tynku jak również w rurach elektroinstalacyjnych. Wykorzystywane głównie do podłączenie wszelkiego rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego. Znajdują także zastosowanie w połączeniach wewnętrznych urządzeń energetycznych. Wykonywane są zarówno na napięcia 300/500V, jak i 450/750V.

OMY

OMY to grupa przewodów giętkich wielożyłowych: okrągłych (OMY) i płaskich (OMYp), wykonywane na napięcia 300/300V. Ta grupa przewodów, ma zastosowanie do przyłączania niewielkich ruchomych i przenośnych urządzeń, takich jak sprzęt biurowy, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, niewielkie urządzenia warsztatowe np. wiertarka, szlifierka kątowa itp.

OWY

OWY to przewody giętkie wielożyłowe, wykonywane w odmianach okrągłe (OWY) i płaskie (OWYp) na napięcia 300/500V. Przewody tej grupy są stosowane do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych, w średnich warunkach pracy (np. pralki, lodówki). Także do urządzeń grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z wysoką temperaturą urządzenia.

YKY

YKY to kable energetyczne 0,6/1kV. Przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń lub budynków, w powietrzu, bezpośrednio w ziemi a także w obudowach betonowych. Odporne na promieniowanie UV. Służą głównie do dostarczania energii elektrycznej do pomieszczeń i budynków. Więcej informacji i pełen asortyment kabli YKY

Dla prawidłowego rozpoznania, normy określają znakowanie przewodów, które przedstawiamy poniżej.
Oznaczenia przewodów elektrycznych nieobjętych normą zharmonizowaną:

 
Konstrukcja żyły przewodu

D

Drut pojedynczy, okrągły

L

Linka wielodrutowa sztywna

Lg

Linka wielodrutowa giętka

Lgg

Linka wielodrutowa bardzo giętka

Lc

Linka wielodrutowa ocynowana

 

Materiał izolacji przewodu (przed symbolem materiału żyły) polwinit

Y

Polwinit

G

Guma

X

Polietylen

XS

Polietylen usieciowany

 

Materiał powłoki przewodu (po symbolu żyły)

Y

Polwinit

Yc

Polwinit ciepłoodporny

Ym

Polwinit mrozoodporny

Yo

Polwinit olejoodporny

Yuv

Polwinit odporny na promieniowanie UV

Yn

Polwinit o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się ognia

X

Polietylen

Xp

Polietylen piankowy

YS

Polwinit usieciowany

H

Mieszanka bezhalogenowa

 

Dodatkowe oznaczenia przeznaczenia lub budowy przewodów

t

Wtynkowe

d

O wzmocnionej izolacji polwinitowej

u

Powłoka uzbrojona drutami metalowymi

Ft

Opancerzony taśmą stalową

a

Odporny na wpływy atmosferyczne

o

Przewód kabelkowy, okrągły

p

Przewód kabelkowy płaski

n

Przewód z elementem nośnym

żo

Żyła przewodu ochronnego o izolacji żółto-zielonej

 

Oznaczenie przewodów specjalnych (do odbiorników ruchomych)

S

Sznur połączeniowy do odbiorników ruchomych

O

Przewód oponowy

M

Przewód mieszkaniowy

W

Przewód warsztatowy

P

Przewód przemysłowy

 

Oznaczenia przewodów elektrycznych objętych normą zharmonizowaną wg DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292:

 

Oznaczenia przewodów elektrycznych

 

Poniżej przedstawiamy unijne odpowiedniki polskich oznaczeń najbardziej popularnych przewodów:

unijne odpowiedniki polskich oznaczeń przewodów elektrycznych

 

kolory żył w przewodach elektrycznych

 

 

 

 

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami handlowymi OSPEL S.A. w Państwa regionie.