Dział Inwestycji

tel.: 32/67 37 106-110 wew. 288

Kierownik Biura Dyrektora Naczelnego
Pełnomocnik ds. Inwestycji
Włodzimierz Pabisiak
w.pabisiak@ospel.com.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Nowoczesnej Techniki
Grzegorz Bryła
g.bryla@ospel.com.pl