Magazyn Wyrobów Gotowych

tel.: 32/67 37 106-110 wew. 242, 342

Agnieszka Leśniak
Specjalista - Koordynator ds. Gospodarki Magazynowej
a.lesniak@ospel.com.pl

Mirosława Siejka
Kierownik Magazynu Wyrobów Gotowych
m.siejka@ospel.com.pl